Nieuws

Het nieuws van Sportraad Meierijstad

Terug naar het overzicht

2 april 2020

Compensatiemaatregelen overheid inzake Coronacrisis! UPDATE

2 april 2020

Informatie over de compensaties voor sportverenigingen!

 

De Gemeente heeft zowel een persbericht uitgestuurd, alsmede de compensatiemaatregelen van de Gemeente, mede als reactie op ons advies, inzake compensatie Coronacrisis gestuurd. Daarin staan de concrete compensaties die door de gemeente Meierijstad en de rijksoverheid worden beschikbaar gemaakt, ook voor sportverenigingen.
Beide documenten kunt u downloaden door op de links te klikken.

We verwachten natuurlijk vragen vanuit de verenigingen, die zowel aan de Gemeente als aan de Sportraad kunnen worden gesteld.
De verenigingsadviseur van Meierijstad is Lieke Reinders, bij haar kunnen de vragen worden gesteld:

Bij voorkeur via email lreinders@meierijstad.nl, en van dinsdag tot en met donderdag telefonisch 0413 381 157.

 

Wat is de procedure voor het aanvragen van de €4000 gift voor de periode van 15 maart tot 16 juni vanuit de Rijksoverheid?
De rijksoverheid heeft deze informatie beschikbaar gemaakt:
aanvragen tegemoetkoming schade COVID-19

 

Wat betekent dat voor de compensatiemaatregelen die de Gemeente Meierijstad heeft bekendgemaakt:

 1. Verenigingen dienen eerst gebruik te maken van de rijksregeling TOGS voordat compensatie bij de gemeente wordt aangevraagd.
 2. De gemeente blijft de normale facturen verstuurd om TOGS aanvragen mogelijk te maken (de vaste lasten blijven dan normaal).
 3. De verenigingen dienen voor zichzelf inzichtelijk maken of ze in aanmerking komen voor TOGS en zorgen dat zij de kosten bij indiening van een aanvraag kunnen onderbouwen.
 4. Indien de huurkosten in de periode van 15 maart tot 16 juni hoger zijn dan de tegemoetkoming van € 4.000 vult de gemeente aan tot de gemeentelijke regeling.
 5. Indien nodig wordt aan de hand van de jaarrekening van de betreffende vereniging die TOGS heeft aangevraagd gekeken of financiële aanvulling nodig is.
 6. Voor verenigingen die niet in aanmerking komen voor TOGS geldt de gemeentelijke compensatieregeling:
  • voor de periode waarin gebruik niet was toegestaan wordt geen huur in rekening gebracht.
  • achteraf op basis van de jaarrekeningen wordt besloten of 100% subsidiëring noodzakelijk is.
 7. Algemene lijn: de gemeente laat verenigingen niet vallen!

Voor vragen benader Lieke Reinders, zie hierboven voor haar gegevens!

Hou jullie haaks!

Sportraad Meierijstad
Rolf de Jong | Gerwin van Doleweerd
Voorzitter SRM | Voorzitter Contactraad

Gemeente Meierijstad
Coby van der Pas | Mari Rovers
Wethouder | Strategisch beleidsmedewerker

Sportraad Meierijstad

Lavendellaar 7
5467 BG Veghel

Nieuwsbrief

Wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen?
Klik dan op de button en vul je gegevens in.

Inschrijven

© Sportraad Meierijstad - 2020