Nieuws

Het nieuws van Sportraad Meierijstad

Terug naar het overzicht

24 augustus 2019

Horeca en sportverenigingen Meierijstad ondertekenen gedragscode over activiteiten sportkantines

24 augustus 2019

KHN Meierijstad en de Sportraad Meierijstad hebben een gezamenlijke gedragscode opgesteld waarin de commerciële activiteiten van sportkantines worden benoemd. In deze gedragscode staan onder andere afspraken over de schenk- en sluitingstijden voor sportverenigingen die de gedragscode gaan ondertekenen. “Nu wordt het ook voor iedereen duidelijk welke activiteiten wel en niet mogen plaatsvinden in de kantine”, aldus Bertus van Berkel, voorzitter KHN Meierijstad. “En blijven de mogelijkheden voor het verbinden van sporters en gezelligheid ook in het weekend bestaan”, zegt Rolf de Jong, voorzitter Sportraad Meierijstad.

Een DJ na een wedstrijd, de gouden bruiloft van opa en oma of een Oktoberfeest in de kantine. Nog steeds worden er feesten georganiseerd in sportkantines. Lucratief voor deze verenigingen, maar een doorn in het oog van de lokale horeca. Want deze zogenaamde paracommerciële instellingen ontplooien met overheidsgeld horeca-activiteiten, werken met goedkope krachten of vrijwilligers en hoeven niet altijd te voldoen aan regels die voor horeca wel gelden.

Een gedragscode voor en van iedereen 
In de gedragscode staan afspraken over sluitingstijden en het soort activiteiten die in sportkantines mogen plaatsvinden. Met het ondertekenen kunnen sportverenigingen een aanvraag doen voor ontheffing bij de burgemeester. Daarnaast kunnen ze drie keer per jaar afwijken van deze regels en mogen ze commerciële activiteiten organiseren die ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Op deze manier krijgen de verenigingen de kans om wat extra bij te verdienen. Een Arbitragecommissie zal toezien op de handhaving van de afspraken. “Zo zorgen we ervoor dat gemeente Meierijstad voor bewoners, ondernemers en vrijwilligers aantrekkelijk blijft. We zijn er trots op dat we hier gezamenlijk en in goed overleg met de Sportraad en gemeente afspraken over hebben kunnen maken”, aldus Bertus van Berkel en Rolf de Jong.

Oneerlijke concurrentie
Rolf de Jong: “Het tijdens of na afloop van de activiteit een drankje nuttigen en gezellige activiteiten voor leden is onderdeel van het samen bezig zijn en heeft op dat moment sociaal-maatschappelijke relevantie” . Bertus van Berkel: “We zijn heel tevreden over het gezamenlijk behaalde resultaat. Horeca-activiteiten bij paracommerciele instellingen zoals een sportvereniging, een dorpshuis of een museum horen ondergeschikt te zijn. Maar als dat soort horeca-activiteiten commercieel worden uitgebaat en er ook bezoekers van buiten worden toegelaten, ontstaat er oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca. Daar hebben we nu gezamenlijk regels voor opgesteld. Dat biedt duidelijkheid voor iedereen.”

Tijdens de commissievergadering op 12 september zullen afgevaardigden van Sportraad Meierijstad en KHN Meierijstad beschikbaar zijn voor vragen over deze gedragscode en om onze steun uit te spreken voor de bepalingen zoals deze in de nieuwe Horecavisie worden vastgesteld. Zodra de raad akkoord is met het horecabeleid kunnen partijen overgaan tot tekenen van de gedragscode.

Let op:
De gedragscode is al beschikbaar en kan worden opgevraagd via de secretaris@sportraadmeierijstad.nl en is via onze site te downloaden.

 

Het persbericht is hier te downloaden:

190822 persbericht sportkantines KHN en SRM

En dit is het volledige voorstel van de Gemeente voor het horecavisie en beleid:

Horecavisie en horecabeleid

Sportraad Meierijstad

Lavendellaar 7
5467 BG Veghel

Nieuwsbrief

Wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen?
Klik dan op de button en vul je gegevens in.

Inschrijven

© Sportraad Meierijstad - 2019