Nieuws

Het nieuws van Sportraad Meierijstad

Terug naar het overzicht

24 augustus 2019

Naar een duurzaam evenementenbeleid

24 augustus 2019

Van de gemeente:
Beste organisaties van evenementen, en betrokkenen bij evenementen in Meierijstad,In januari jl. heb ik jullie geïnformeerd dat de gemeenteraad in haar vergadering van 20 december 2018 de kaderstellende nota ‘Naar een duurzaam evenementenbeleid Meierijstad 2019-2022’ heeft vastgesteld.Op basis van de uitgangspunten van deze kadernota heeft het College van B&W nu de bijgevoegde Uitvoeringsnota ‘Naar een duurzaam evenementenbeleid Meierijstad 2019-2022’ vastgesteld. Een uitvoeringsnota dus die voortvloeit uit de kaderstellende nota met een veelheid aan gedetailleerde uitwerkingen, regels, procedures, afspraken en informatie.
In de uitvoeringsnota geven we duidelijk aan wat wel en niet kan, hoe zaken aangepakt worden en wat ieders rol en verantwoordelijkheid hierbij is. Er wordt wat meer gevraagd van organisatoren; denk aan tijdige aanvragen/meldingen met volledige en duidelijke informatie. Inmiddels is de aanvraagprocedure gedigitaliseerd via de website van de gemeente. Tegelijkertijd gaat de gemeente de organisatoren beter faciliteren bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van gemeentelijke materialen, ondersteuning bij bebordingsplannen, inzet vanuit de gemeentewerf en een duidelijke klachten- en meldingenprocedure.

Zowel de kaderstellende nota als de uitvoeringsnota kunt u ook terugvinden op onze website onder het kopje ‘Meer informatie’!

 

En ook hier te downloaden:
Uitvoeringsnota evenementenbeleid Meierijstad 25 juni 2019

Sportraad Meierijstad

Lavendellaar 7
5467 BG Veghel

Nieuwsbrief

Wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen?
Klik dan op de button en vul je gegevens in.

Inschrijven

© Sportraad Meierijstad - 2019