Nieuws

Het nieuws van Sportraad Meierijstad

Terug naar het overzicht

30 juni 2018

Nationaal Sportakkoord ondertekend (C) NOS

30 juni 2018

Voldoende lichaamsbeweging en een levendige, diverse sportcultuur worden steeds minder vanzelfsprekend in Nederland. Om dat te verbeteren hebben minister Bruins, sportkoepel NOC*NSF en belanghebbenden op lokaal niveau het Nationaal Sportakkoord ondertekend. In dat akkoord beloven de partijen lichaamsbeweging en (top)sport “toekomstbestendig” te maken.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport stelt jaarlijks 410 miljoen beschikbaar. Met dat extra geld, en een trits aan nieuwe afspraken, mikt het Sportakkoord op verbetering van onder meer diversiteit bij de sportbonden, bredere toegankelijkheid van sportclubs en sportvoorzieningen en betere toegang van kinderen en kwetsbare doelgroepen tot sport. 53 miljoen euro van het totaalbedrag gaat naar topsport.

“Het is belangrijk dat mensen lol in sport hebben”, zegt minister Bruins daarover. “Jongeren, ouderen, mensen met een beperking, eigenlijk iedereen.”

Sport onder druk
Sport en lichaamsbeweging staan onder druk. Ruim 9,4 miljoen Nederlanders sporten wekelijks, aldus het Nationaal Sportakkoord. Volgens minister Bruins is dat niet genoeg, en is het zeker niet vanzelfsprekend dat die beweging in de toekomst op peil blijft.

Bijna de helft van de Nederlanders van boven de 4 jaar beweegt nu al te weinig; veel van de 26.000 Nederlandse sportclubs kampen met dalende ledenaantallen en vrijwilligersinzet; en bewegingsvaardigheid (motoriek) van basisschoolleerlingen is de laatste tien jaar afgenomen.

Oplossingen
Om dit tij te keren komen er ruim 700 zogeheten buurtsportcoaches bij en wordt de onbelaste vrijwilligersvergoeding met 200 euro per jaar verhoogd. Op lokaal niveau beloven gemeenten en sportclubs de toegang tot en vervoer naar sportlocaties te verbeteren, bijvoorbeeld voor ouderen en gehandicapten.

Gemeenten besteden jaarlijks al zo’n 1,5 miljard euro aan sport en beweging. De Vereniging Sport en Gemeenten, een van de ondertekenaars van het akkoord, gaat gemeenten helpen dit geld zo te besteden dat de doelstellingen van het Sportakkoord worden bereikt.

Sportraad Meierijstad

Lavendellaar 7
5467 BG Veghel

Nieuwsbrief

Wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen?
Klik dan op de button en vul je gegevens in.

Inschrijven

© Sportraad Meierijstad - 2018