Nieuws

Het nieuws van Sportraad Meierijstad

Terug naar het overzicht

24 november 2018

Nieuwe informatie omtrent BTW regeling sport

24 november 2018

Uitbreiding sport vrijstelling
De btw-vrijstelling voor non-profit sportorganisaties aan hun leden wordt aangepast. De vrijstelling voor sportdiensten door sportverenigingen zonder winstoogmerk is vanaf 1 januari 2019 ook van toepassing op prestaties aan niet-leden naar aanleiding van jurisprudentie van het Hof van Justitie EU. Het Hof van Justitie EU oordeelde dat geen onderscheid mag worden gemaakt tussen prestaties aan leden en prestaties aan niet-leden. De Nederlandse sport vrijstelling wordt in overeenstemming gebracht met de Europese btw-richtlijn. Let op Deze vrijstelling geldt vanaf 2019 eveneens voor niet-commerciële exploitanten van sportaccommodaties, zoals gemeenten en gemeentelijke sportbedrijven.

Een btw-belaste exploitatie van een sportaccommodatie kan alleen nog door een echte winst beogende instelling. Het begrip winst beogen is in de nieuwe regelgeving nader uitgewerkt.
Onder een aantal condities blijft herziening van voorbelasting op investeringen in sportaccommodaties, die ten gevolge van de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling vanaf 1 januari 2019 vrijgesteld van btw geëxploiteerd gaan worden, achterwege. De belangrijkste voorwaarde is dat de eventuele herziening voort zou vloeien uit de uitbreiding van de vrijstellingsregelingen.
Er is voorzien in een compensatieregeling via VWS subsidies vanaf 1 januari 2019 voor die situaties waarin geen recht meer bestaat op aftrek van btw. Mogelijk dat de subsidie echter niet in alle gevallen soelaas biedt. Voor sportverenigingen wordt de btw op de exploitatiekosten van de accommodaties namelijk niet gesubsidieerd.

In dit kader kan het nuttig zijn kleine aanpassingen en beperkte investeringen nog voor 1 januari 2019 af te ronden.
Grotere investeringen in de sportaccommodatie, waarop vanaf 1 januari 2019 geen btw kan worden verrekend, kan men beter in 2019 doen en dan subsidie aanvragen (20% over de kosten/investering inclusief btw, eventueel verhoogd met 15% in geval van bepaalde investeringen in duurzaamheid en toegankelijkheid voor mindervaliden).

Vragen?
Heb je vragen of opmerkingen neem die dan mee op 10 december, Mari Rovers (gemeente) en andere bestuurders van sportverenigingen hebben vast antwoorden.

Meer achtergrond informatie is ook via deze links te vinden:

Sportraad Meierijstad

Lavendellaar 7
5467 BG Veghel

Nieuwsbrief

Wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen?
Klik dan op de button en vul je gegevens in.

Inschrijven

© Sportraad Meierijstad - 2018