Nieuws

Het nieuws van Sportraad Meierijstad

Terug naar het overzicht

27 december 2018

Nota preventief Jeugdbeleid, raakvlakken met Sportbeleid!

27 december 2018

‘De jeugd heeft de toekomst! In Meierijstad krijgen ze de aandacht die ze verdienen´.
Deze uitspraak verwoordt de ambities vastgelegd in Mijlpalen van Meierijstad:

  • Voor de jeugd zijn in Meierijstad voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de groei naar volwassenheid door onder andere onderwijs, welzijn en vrijetijdsbesteding.
  • Voor jongeren met problemen is er zorg en ondersteuning, onder andere via de jeugdzorg.

Beleid gericht op preventie heeft prioriteit. Preventie is het voorkomen van erger: voorkomen van problemen en voorkomen dat problemen verergeren, met als doel de jeugd gezond, kansrijk en veilig te laten opgroeien. Dit kan alleen worden bereikt door te investeren ‘aan de voorkant’: door te investeren in laagdrempelige voorzieningen die de jeugd gezond en weerbaar maken, waardoor de zorgvraag aan ‘de achterkant’ kleiner wordt.

We zetten in op het vergroten van de groep jeugdigen, die volledig zelfredzaam is. We willen dit onder
andere bereiken door:

  • bij het ontwikkelen van beleid op alle levensdomeinen de aandacht voor jeugdigen te borgen (denk aan onderwijs, werk, financiën, gezondheid, sport, spelen, huisvesting etc.).
  • te investeren in vroegsignalering, voorlichting, advies, bewustwording

De relatie naar het Sportbeleid wordt diverse malen genoemd. Het is een grote diversiteit aan problematiek, wellicht herkenbaar voor de trainers, vrijwilligers en bestuurders bij onze sportverenigingen.
Op onze web site kunt u de nota downloaden.

Sportraad Meierijstad

Lavendellaar 7
5467 BG Veghel

Nieuwsbrief

Wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen?
Klik dan op de button en vul je gegevens in.

Inschrijven

© Sportraad Meierijstad - 2018