Nieuws

Het nieuws van Sportraad Meierijstad

Terug naar het overzicht

30 juni 2018

Regelgeving voor paracommerciële instellingen bij het schenken van alcohol

30 juni 2018

Dit voorjaar is een aantal malen overleg geweest over de regelgeving voor het schenken van alcoholische dranken door paracommerciële rechtspersonen. Op basis van alle opgehaalde informatie en met afweging van alle belangen, is 25 juni een bericht naar onze gemeenteraad gestuurd door Saskia Maltha, beleidsmedewerker Economie van de Gemeente Meierijstad, waarin ze kunnen lezen wat er in september als advies zal worden voorgelegd. Omdat de regelgeving voor paracommerciële rechtspersonen in de APV wordt verwerkt, gebeurt dit als vierde wijziging op de APV. En deze wordt in september door de raad behandeld. De uiteindelijke afweging en besluitvorming is dan ook aan de gemeenteraad.

De informatie die naar vandaag naar de raad verstuurd wordt, deelt de Gemeente dit ook graag met ons. Eventueel kan een vereniging hierover nog iets aan de raadsleden meegeven, voordat er iets besloten wordt, als inspreker voorafgaand aan de raadsvergaderingen. Als u dit wilt moet u dit 24 uur voor de vergadering laten weten aan de griffie, via griffie@meierijstad.nl.

 

Het voorstel voor regelgeving komt neer op het volgende, om oneerlijke concurrentie tegen te gaan stellen we via de APV regels vast voor het schenken van alcohol door paracommerciële rechtspersonen:

 

 • We maken onderscheid naar aard van de rechtspersoon
  – Sport
  – Overigen (instellingen die sociale interactie faciliteren zoals buurt- en dorpshuizen)
 • We koppelen schenktijden aan openingstijden wat wil zeggen dat tijdens openingstijden geschonken mag worden
  (het voorstel gaat niet over de openingstijden zelf, deze komen aan bod in ons horecabeleid dat we vanaf december op gaan stellen en waarover u tegen die tijd geïnformeerd wordt. Tot die tijd blijven de openingstijden zoals ze nu zijn)
 • Bijeenkomsten van persoonlijke aard staan we niet toe
 • Activiteiten voor leden staan we onbeperkt toe, hieronder vallen ook de activiteiten van leden van verenigingen die in buurt- en dorpshuizen hun onderkomen hebben, niet zijnde feesten van persoonlijke aard
 • We staan een beperkt aantal bijeenkomsten van commerciële aard toe, nl. 3 dagen (dus niet 3 activiteiten) per jaar met een meldingsplicht
 • Carnavalsactiviteiten gedurende de carnavalsdagen en direct aan carnaval gelieerde activiteiten en kermis zijn vwb buurt- en dorpshuizen uitgezonderd en worden toegestaan
 • We stellen geen aanvullende regels. We vinden wel dat instellingen een verantwoordelijkheid hebben bijv. ten aanzien van verantwoord alcoholgebruik. Dit werken we uit via het horecabeleid; U wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd
 • We zorgen voor een ontheffingsmogelijkheid voor bijeenkomsten in dorpshuizen waar geen (geschikte) commerciële horeca in de buurt is en voor bijzondere gebeurtenissen. Hierbij is overleg met de commerciële horeca een belangrijke afwegingsfactor

 

Deze regelgeving wordt met behulp van de modelverordening van de VNG vertaald naar de APV Meierijstad en aan de gemeenteraad voorgelegd als vierde wijziging van de APV in september 2018.
Heeft u nog vragen? Laat dat weten aan Saskia Maltha, SMaltha@meierijstad.nl

Sportraad Meierijstad

Lavendellaar 7
5467 BG Veghel

Nieuwsbrief

Wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen?
Klik dan op de button en vul je gegevens in.

Inschrijven

© Sportraad Meierijstad - 2018