Nieuws

Het nieuws van Sportraad Meierijstad

Terug naar het overzicht

30 november 2019

Sportbestuurders Meierijstad in gesprek met elkaar

30 november 2019

Vrijwilligers in de sport vormen de kurk waarop elke vereniging op drijft. Met deze grondgedachte kwamen op initiatief van de Sportraad  Meierijstad, ca. 60 bestuurders van ca. 35 sportclubs op donderdag jl. in Veghel bij elkaar in sfeervolle Business Club van voetbalclub Blauw Geel om gezamenlijk over dit thema te spreken.

Voorafgaand gaf wethouder Coby van de Pas een korte toelichting op plannen van de Gemeente voor 2020.  Naast voortzetting van activiteiten gericht op jeugd, zoals Sjors Sportief en JOGG (gezonde leefstijl) en de doelgroep 50+ (Walking Sports) komen er nieuwe initiatieven die de verenigingen moeten helpen om met vertrouwen aan hun toekomst te werken.  Met de komst van de Buurtsportcoaches en de Verenigingsondersteuner zijn er aanspreekpunten waarlangs de vereniging hun vragen en problematiek kunnen delen met de Gemeente. Ook zullen er ook komend jaar weer de nodige investeringen plaats vinden in nieuwe en renovatie van velden en andere onderdelen van de accommodaties. Tot slot stond de wethouder even stil bij de plannen van de nieuwe zwembaden in Sint Oedenrode en Veghel. Nadat de gemeenteraad akkoord is gegaan met het beschikbaar stellen van het benodigd krediet, is het locatie onderzoek van start gegaan. Binnenkort zullen de betreffende verenigingen worden geïnformeerd over de uitkomsten van het adviesrapport.

De aftrap voor een goede discussie over het thema Vrijwilligersbeleid van de sportvereniging, werd gegeven door gespreksleider Hans van Egdom (consultant van Back2Basics).  Onder het motto  “Effectief vrijwilligersbeleid ………………… begin bij jezelf” hield hij de aanwezige bestuurders een spiegel voor. Aan hand van een aantal vragen en opdrachten werden zij uitgedaagd om eens goed te kijken naar de huidige samenstelling van bestuur, commissies en werkgroepen van je vereniging. Hoe zou je deze vrijwilligers, want dat zijn ze per slot van rekening allemaal, kunnen typeren. Welke eigenschappen hebben ze? Wat weet van hun talenten? Wat vinden ze leuk? Hoe kun je dat ontdekken? Dezelfde vragen kun je natuurlijk ook stellen bij al die (nog) niet-vrijwilligers die je meer wil betrekken bij de club. Maar ook: wie ben jezelf, waar ben je goed in en wat gaat je minder goed af? Hamvraag voor iedere bestuurder: ben ik een verbinder en ook vooral bezig met het ‘verenigen’?

Genoeg vragen om op de club aan elkaar te stellen om er achter te komen of je de juiste mix van mensen hebt op al die verschillende plaatsen binnen de cluborganisatie. Van Egdom die veel sportclubs helpt met het bereiken van een  toekomstbestendige organisatie, erkent dat deze zelf-scan niet gemakkelijk is maar je wel ver kan brengen. Een van de ambities van Gemeente Meierijstad is: “Vitale sportverenigingen, die een maatschappelijke rol kunnen én willen spelen”. De Sportraad pleit dan ook voor om verenigingen te helpen met dit proces. Daarom zijn we benieuwd naar de feedback van de bestuurders op deze avond, aldus Rolf de Jong, voorzitter van de Sportraad Meierijstad.

Contactraad SRM – bijeenkomst 5 – 28 november 2019

Sportraad Meierijstad

Lavendellaar 7
5467 BG Veghel

Nieuwsbrief

Wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen?
Klik dan op de button en vul je gegevens in.

Inschrijven

© Sportraad Meierijstad - 2019