Nieuws

Het nieuws van Sportraad Meierijstad

Terug naar het overzicht

21 november 2020

Sportraad bestuur verandert

21 november 2020

Na ongeveer 3 jaar in ongewijzigde samenstelling met elkaar te hebben gewerkt, komen er nu veranderingen in de samenstelling van ons bestuur:
Peter van Esch en Bert van Riel zullen aftreden per 21 december 2020
• Dick Mandemaker blijft beschikbaar tot 31 maart 2021
• Willy de Poorter blijft beschikbaar tot een opvolger is gevonden
Mark Spijkerboer is kandidaat; hij is voorzitter van VZ&PC Nautilus
Met twee andere kandidaten wordt gesproken.
Graag zien we nog aanmeldingen voor andere kandidaten, met name voor penningmeester en communicatie!

Als bestuur willen we deze uitdagingen slagvaardig kunnen aanpakken:
1) Vergroten van de vitaliteit van de sportverenigingen, zeker tijdens en na de corona periode
2) Betaalbaar houden van goede sportfaciliteiten
3) Samenwerking biedt kansen (delen van kennis en ervaring en ‘samen maakt sterk’)

Volgens onze statuten maakt het bestuur onderling uit wie welke rol zal gaan vervullen. In het kader van transparantie naar de leden ziet het nieuwe bestuur per 1 januari 2021 er als volgt uit:
• Rolf de Jong, voorzitter, aftredend volgens rooster en herkiesbaar
• Hein Timmermans, secretaris
• Willy de Poorter, penningmeester, blijft aan tot een opvolger is gevonden
• Dick Mandemaker, aftredend volgend rooster, herkiesbaar tot 31 maart 2020
• Ad van Acht
• Robert Barclay
• Eric Rath, aftredend volgens rooster en herkiesbaar
• Patrick Vissers
• Lex van der Flier
• Mark Spijkerboer, voorgesteld als nieuw bestuurslid
• vacature

Wij vragen aan de leden van de Contactraad om in te stemmen met de kandidatuur van Mark Spijkerboer als bestuurslid. En ook om in te stemmen met de herverkiezing van Rolf de Jong, Dick Mandemaker en Eric Rath.

En natuurlijk willen we Peter van Esch en Bert van Riel bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Peter heeft na jarenlang de JSSS in Schijndel te hebben voorgezeten, de uitdaging van de Sportraad in Meierijstad direct opgepakt! Bert heeft bijgedragen aan het convenant met de Koninklijke Horeca Nederland en de Gemeente.

Sportraad Meierijstad

Lavendellaar 7
5467 BG Veghel

Nieuwsbrief

Wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen?
Klik dan op de button en vul je gegevens in.

Inschrijven

© Sportraad Meierijstad - 2020