Nieuws

Het nieuws van Sportraad Meierijstad

Terug naar het overzicht

27 maart 2018

SRM Intro 2

27 maart 2018

Presentatie aan Gemeenteraad 15 maart

 

Sport heeft niet alleen betrekking op sportief of actief bezig zijn maar heeft een veel bredere functie.

 

Sport draagt bij aan participatie, gezondheid en leefbaarheid

Dit zijn 3 van de 5 thema’s in de mijlpalen van Meierijstad.

Sport heeft niet alleen betrekking op sportief of actief bezig zijn maar heeft een veel bredere functie.

Denk hier bij aan ouderen uit een sociaal isolement houden, activiteiten aanbieden aan minder valide mensen etc.

Bijdragen aan JOGG; jongeren op gezond gewicht, en vergeet niet de duizenden vrijwilligers die participeren.

 

Verenigingen maken dit mogelijk, economische waarde is hoog

25000 actieve, georganiseerde sporters maar buiten deze zijn er evenveel ongeorganiseerde, dus 50.000!

Daarmee vertegenwoordigen deze mensen een zeer groot deel van de gemeente.

Sport mag niet gezien worden als kostenpost, het is van onschatbare waarde om de ambities te verwezenlijken.

De economische waarde is hoog en daarom zijn bijdragen uit andere domeinen voor de hand liggend.

 

Sport en gemeente werken samen: Sportraad Meierijstad

De Sportraad werkt al goed samen met zowel ambtenaren als wethouder inzake de sportnota en tarieven.

Wij hebben daar een goed gevoel aan over gehouden vanwege de constructieve sfeer en inzet.

En zijn zeer benieuwd hoe de politieke partijen hun positie ten aanzien van sport bepalen.

Natuurlijk kijken we ook uit naar de verdere samenwerking rondom tarieven, subsidies en investeringen.

 

Betaalbaarheid en stabiliteit in kosten => vitale verenigingen

De sportmonitor laat zien dat er gezonde en minder gezonde verenigingen zijn in Meierijstad.

Om de minder gezonde te ondersteunen en de gezonde gezond te houden, zijn voldoende middelen noodzaak.

Het frictiebudget en een geleidelijke overgang zullen voor levensvatbaarheid van enkele verenigingen essentieel zijn.

Voor binnensporten dient rekening te worden gehouden met het grote percentage jeugdleden.

 

Transparante kostenopbouw, langjarige overeenkomsten

Wij zien het als een noodzaak voor draagvlak dat er sprake is van een transparante kostenopbouw die
vereniging bestuurders snappen en die zij op een begrijpelijke manier aan hun leden uit kunnen leggen.

Wij zijn van mening dat de nieuwe tarieven in veel gevallen voor ingrijpende veranderingen gaan zorgen.

Om dit duurzaam te maken, dienen langjarige overeenkomsten te worden gesloten met alle verenigingen.

 

Financiën zo nodig uit economisch, sociaal, leefbaarheid

Sport heeft ontzettend veel aspecten die aansluiten bij de Meierijstad sport ambities.

En die ook een stevige bijdrage leveren aan de thema’s in andere domeinen, zoals het Sociale.

Daarom vragen we flexibel om te gaan met budgetten, en ook uit andere domeinen geld voor sport uit te trekken.

Daarmee krijgen naast sport ook andere de ambities en mijlpalen van Meierijstad een stevige impuls.

Sportraad Meierijstad

Lavendellaar 7
5467 BG Veghel

Nieuwsbrief

Wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen?
Klik dan op de button en vul je gegevens in.

Inschrijven

© Sportraad Meierijstad - 2018