Nieuws

Het nieuws van Sportraad Meierijstad

Terug naar het overzicht

24 augustus 2019

VRAAG AAN SWS BOSA SUBSIDIE!

24 augustus 2019

Subsidiepot BOSA nog ruim voldoende
Voor sportverenigingen geldt dat zij sinds 2 januari 2019 aanspraak kunnen maken op een subsidieregeling van in totaal 87 miljoen euro. De subsidieregeling is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Per 5 juli is er volgens de uitvoeringsorganisatie DUS-I voor ongeveer 52 miljoen euro aangevraagd. De komende maanden zal dit bedrag naar verwachting nog gaan oplopen, maar de vrees dat het budget in het voorjaar van 2019 al zou vollopen is -gelukkig- ongegrond geweest.

Afhandeling aanvragen
SWS krijgt veel reacties van sportbestuurders over de regeling. Er zijn vragen die uiteenlopen van wat het betreffende subsidiepercentage is, tot welke investeringen subsidiabel zijn. Over het algemeen zijn bestuurders positief over de regeling in zijn geheel. De laatste weken zijn er van een aantal sportverenigingen vragen over de termijn van afhandeling, die -in een aantal gevallen- langer is dan 13 weken. Dit zorgt bij een aantal bouwprojecten voor liquiditeitsproblemen. Inmiddels worden er veel toekenningen door DUS-I verstrekt en gaan betrokkenen er vanuit dat de achterstanden snel worden weggewerkt.

Onderhoud
Een vraag die veelvuldig aan SWS-adviseurs wordt gesteld is of de kosten voor het onderhoud van de accommodatie ook in aanmerkingen komen voor subsidie. Veel bestuurders leggen de focus op de investeringen in bijvoorbeeld de kleedkamers of velden. Echter ook voor het onderhoud van sportaccommodaties, de schoonmaakkosten en/of de aanschaf van sportmaterialen kan een beroep worden gedaan op de BOSA-subsidie. Bij sportmaterialen kan gedacht worden aan klimrekken, trampolines of doelen, maar bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van nieuwe ballen, discussen of matten. Kosten voor gas, water of licht vallen niet onder deze definitie.

Minimaal 5.000 euro subsidie
Om voor een subsidie in aanmerking te komen moeten de investeringen en kosten, al dan niet gezamenlijk, voldoende van omvang zijn om voor het minimale subsidiebedrag van 5.000 euro in aanmerking te komen. Uitgaande van een subsidiepercentage van 20% betekent dit dat er voor minimaal 25.000 euro moet worden geïnvesteerd. Als in duurzaamheid of toegankelijkheid wordt geïnvesteerd (subsidiepercentage 35%) is de minimale investering 14.285 euro om voor de subsidie in aanmerking te komen. Het subsidiebedrag is dus leidend en niet het investeringsbedrag. De investeringen moeten in een tijdsbestek van maximaal 12 maanden worden gedaan. Voor een club kan het dus gunstig zijn om de investeringsmomenten goed te plannen.

Meer informatie
Meer informatie over de subsidieregeling kan worden verkregen bij de uitvoerder van de regeling DUS-I.

Sportraad Meierijstad

Lavendellaar 7
5467 BG Veghel

Nieuwsbrief

Wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen?
Klik dan op de button en vul je gegevens in.

Inschrijven

© Sportraad Meierijstad - 2019