Gemeente & overig

Gemeente & overige instanties

De Gemeente Meierijstad en de Sportraad Meierijstad werken nauw samen op het terrein van sport en ook de aanpalende domeinen, zoals leefbaarheid, gezondheid en welzijn. Dit hebben we vastgelegd in een Convenant op 18 april 2018. Accommodaties worden over het algemeen door de Gemeente in gebruik gegeven aan de verenigingen. Daarnaast zijn er geprivatiseerde accommodaties, waarbij dat zowel complete sportparken als delen zoals paviljoen, tribunes kunnen zijn. Daarnaast werkt de Sportraad Meierijstad samen met andere instanties.

Gemeente Meierijstad

SPECIALE REGELINGEN
Het Jeugdfonds Sport (en evenzo Cultuur) helpt wanneer iemand vanwege financiële redenen niet kan deelnemen aan sportactiviteiten.

SPORTEN MET EEN BEPERKING
Voor het aanbieden van sporten met een beperking maakt Meierijstad gebruik van het regionaal sportloket De Meijerij ‘SpecialSport’. Dit sportloket brengt vraag en aanbod bijeen.

SPORTSUBSIDIES
De gemeente Meierijstad ondersteunt verenigingen met verschillende subsidies.

SAMENWERKING SPORTVERENIGINGEN
De sportverenigingen in Meierijstad werken op verschillende niveaus met elkaar samen.

BUITENSPORT
Informatie over de buitensportaccommodaties.

SPORTACCOMMODATIE HUREN BIJ GEMEENTE
Bent je op zoek naar een geschikte sportaccommodatie (sporthal, gymzaal, of zwembad) voor je sportactiviteit of sportvereniging? Dan kun je terecht in een van onze sportaccommodaties. Omdat de Gemeente in elke (dorps)kern over meerdere sportaccommodaties beschikt, die door sporters en sportinstanties kunnen worden gehuurd, hebben we hieronder de belangrijkste gegevens opgenomen:

Meierijstad heeft op dit moment nog 1 gemeentelijk zwembad:
De Molenhey in Schijndel

En diverse sporthallen, sportzalen en gymzalen:
Sportbedrijf – Gemeente Meierijstad

Aanvragen
Wil je een sportaccommodatie/zwembad huren? Stuur een mail met je vraag en contactgegevens naar verhuurbinnensport@meierijstad.nl
Binnen 5 werkdagen neemt de Gemeente contact met je op.
Vermeld duidelijk welke accommodatie je wilt huren, en op welke datum.
De Gemeente is ook telefonisch bereikbaar op 0413-381090.

Overige sportinstanties

Ongebonden sporters

Steeds meer mensen sporten ongebonden waardoor het sportlandschap verandert. Ook met deze groep sporters uit Meierijstad streven wij in contact te komen, zodat wij goed weten wat daar speelt.

Commerciële sportaanbieders

Waar nodig zoeken wij contact met deze partijen om te bespreken wat er voor deze partijen speelt en waar de Sportraad Meierijstad een rol kan vervullen. Daarnaast om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

Relevante partijen, niet sport georiënteerd

Omdat sport nogal wat raakvlakken heeft met leefbaarheid, gezondheid en welzijn. Daarom houden we ook contact met Meierijstad Gezond Sportief, Welzijn De Meierij, GGD en onderwijsinstellingen.

Sportraad Meierijstad

Lavendellaar 7
5467 BG Veghel

Nieuwsbrief

Wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen?
Klik dan op de button en vul je gegevens in.

Inschrijven

© Sportraad Meierijstad - 2018