Wat is SRM?

Doelstelling

De stichting Sportraad Meierijstad (SRM) is een adviesorgaan voor de Gemeente Meierijstad dat gevraagd en ongevraagd het College en de Gemeenteraad adviseert over alles wat met sport en bewegen te maken heeft.

Voor wie?
Als onafhankelijk adviesorgaan zorgen wij ervoor dat de gemeente Meierijstad bij de ontwikkeling en uitvoering van het sportbeleid gebruik kan maken van de kennis, ervaring en standpunten van de Meierijstad sportwereld. Wij doen dat in voortdurend contact met sportend en bewegend Meierijstad: met clubs en andere niet-commerciële sportaanbieders, met individueel of met ongebonden sportende en bewegende Meierijstad burgers en met maatschappelijke organisaties in de sfeer van bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg en sociaal werk die sport en bewegen net als wij belangrijk vinden.

Kerntaken
Sportraad Meierijstad ontzorgt enerzijds de aangesloten verenigingen waar het de synergie in gemeenschappelijke belangen betreft richting Gemeente maar laat de afzonderlijke verenigingen volledig in hun waarde waar het de individuele belangen betreft.

De Sportraad Meierijstad is opgericht in december 2017.

Sportraad Meierijstad

Lavendellaar 7
5467 BG Veghel

Nieuwsbrief

Wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen?
Klik dan op de button en vul je gegevens in.

Inschrijven

© Sportraad Meierijstad - 2018