Nieuws

Het nieuws van Sportraad Meierijstad

Terug naar het overzicht

28 maart 2020

Advies SRM aan Gemeente: compenseer verenigingen voor Coronavirus

28 maart 2020

De Sportraad Meierijstad heeft op vrijdag 27 maart een advies gestuurd aan het college en de gemeenteraad:

Onderwerp: ondersteuningsmaatregelen sportverenigingen Meierijstad

Aanleiding: financiële problemen sportclubs ten gevolge van corona crisis.

Momenteel zijn de problemen op het gebied van de volksgezondheid zeer groot. De noodzakelijke maatregelen van de overheid grijpen zwaar in op het functioneren van veel maatschappelijke organisaties van onze samenleving. Dat geldt eveneens voor het sportleven in Meierijstad.

Sedert 10 maart jl. kunnen de sportverenigingen in Meierijstad hun reguliere activiteiten (trainingen en competitiewedstrijden) en geplande evenementen voor hun leden niet uitvoeren. Dat heeft directe gevolgen voor al die vrijwilligers die in dit kader dagelijks bezig zijn met hun werkzaamheden en tevens voor de (deels) betaalde arbeidskrachten welke een overeenkomst hebben met de vereniging. Echter ook de economische effecten treffen de sportverenigingen erg hard. Naast  het verlies van maatschappelijke bijdrage van sport in de samenleving van Meierijstad krijgen de sportverenigingen te maken met enorme financiële tekorten. De directe inkomsten uit contributies, sponsorbijdragen en kantine inkomsten staan stevig onder druk. Anderzijds blijft een groot deel van de vaste lasten wel drukken op de exploitatie van de verenigingen. We denken dan aan de huurkosten van velden, sporthallen en -zalen, kleedruimtes die door de Gemeente beschikbaar worden gesteld.

Bij het langer (moeten) aanhouden van de huidige en mogelijke nieuwe maatregelen in deze crisistijd, zal snel duidelijk worden welke sportverenigingen in hun bestaansrecht worden bedreigd. We stellen dan ook aan u als wethouder van Sportzaken en de Gemeenteraad voor om, in navolging van door de landelijke overheid ingestelde regelingen voor bedrijven, werknemers en ZZP in alle sectoren,  een ruimhartige opstelling  te kiezen en op korte termijn de volgende maatregelen te nemen ter ondersteuning van het sportleven in Meierijstad:

  1. Ontheffing van huurverplichting en verwante betaling, gedurende de termijn(en) van lockdown van de sportverenigingen:
  2. Buitensport (velden, kleedaccommodaties en technische ruimtes);
  3. Binnensport (alle geplande uren van sporthallen en -zalen en gemeentelijke zwembaden);
  4. Ontheffing van betaalplicht van de gemeentelijke belastingen voor verenigingen met een eigen accommodatie.
  5. Verenigingen, die daarom vragen, bijstaan in het overleg met hun commerciële verhuurders om tot passende compensatie-afspraken te komen.

Inmiddels hebben we van de Rijksoverheid de informatie ontvangen dat de sportverenigingen een beroep kunnen doen op het Noodloket (ministerie EZ) waarin een tegemoetkoming van € 4.000,00 in het vooruitzicht wordt gesteld, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Echter het zal naar onze mening voor veel verenigingen veruit ontoereikend zijn.

De Sportraad hoopt daarom met bovengenoemde voorgestelde maatregelen de grootste nood voor de verenigingen op korte termijn te lenigen. Voor aanvullende maatregelen op de langere termijn willen we graag met u in gesprek. Zodra meer duidelijk wordt wat de invloed is van verdere maatregelen van de landelijke overheid, sportbonden en andere partijen, zullen we opnieuw moeten beschouwen wat uitkomsten hiervan zijn voor het toekomstig bestaan en functioneren van de sportverenigingen in Meierijstad.

We vernemen graag uw overwegingen in deze en in het bijzonder ons verzoek tot het nemen van bovengenoemde maatregelen.  Vanzelfsprekend zijn we graag bereid tot nadere toelichting en overleg.

In afwachting van uw reactie verblijven wij met vriendelijke groet,

Sportraad Meierijstad

Rolf de Jong (voorzitter)

 

Het advies is hier te downloaden: advies inzake compensatie vanwege Coronavirus

 

Sportraad Meierijstad

Lavendellaar 7
5467 BG Veghel

Nieuwsbrief

Wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen?
Klik dan op de button en vul je gegevens in.

Inschrijven

© Sportraad Meierijstad - 2020