Nieuws

Het nieuws van Sportraad Meierijstad

Terug naar het overzicht

22 september 2018

ADVIES SRM IN ZAKE PARACOMMERCIE

22 september 2018

n de afgelopen weken is over de paracommercie (horeca activiteiten bij verenigingen) veel geschreven in lokale bladen. De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft bij de Gemeente aan de bel getrokken omdat ze het niet geheel eens zijn met de bijgestelde/voorgestelde APV die de Gemeenteraad nog dient goed te keuren. Hun argumenten zijn begrijpelijk, maar ingekleurd vanuit hun optiek.

Om die reden hebben wij als Sportraad gemeend een ongevraagd advies aan het College van B&W en de Gemeenteraad te sturen inzake de voorgestelde wijziging van de APV m.b.t. paracommercie. En natuurlijk hebben we KHN ook hierover geïnformeerd. Ons advies vind je op de website en via deze links kun je de pdf’s downloaden:

Op donderdag 4 oktober a.s. is de commissievergadering waar de portefeuillehouder (in deze de burgemeester) toelichting geeft en antwoord op eventuele vragen van de raad. Wij (SRM) zullen op die avond inspreken om het belang van de sportverenigingen met een eigen clubhuis/kantine te onderstrepen.

Sportraad Meierijstad

Lavendellaar 7
5467 BG Veghel

Nieuwsbrief

Wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen?
Klik dan op de button en vul je gegevens in.

Inschrijven

© Sportraad Meierijstad - 2018