Nieuws

Het nieuws van Sportraad Meierijstad

Terug naar het overzicht

11 september 2019

Convenant tussen Koninklijke Horeca en Sportraad Meierijstad ondertekend

11 september 2019

foto: Caroline vd Linden

Een eigen horeca (noemen we sportkantine) is van groot belang voor niet commerciële sportorganisaties, dus sportverenigingen, omdat het de mogelijkheid biedt om leden nog beter elkaar te leren kennen en een band tussen hen en met de vereniging te creëren. Dit is essentieel onderdeel van een vereniging, het motiveert de vrijwilligers en daarmee draait een vereniging goed. En ja, het brengt ook extra inkomsten, die weer voor het onderhouden en verbeteren van de accommodaties worden gebruikt.
Dit mag de normale horeca niet in het vaarwater zitten, dus geen paracommerciële activiteiten.
De gemeenteraad heeft een aantal maanden geleden de APV goedgekeurd waarin voor paracommerciële instanties de schenk- en sluitingstijden zijn vastgesteld. De bestaande overeenkomsten die sportverenigingen uit het verleden nog hadden, zijn daarmee vervallen!
En dus gelden door de week sluitingstijden van 24:00 uur en in het weekeinde 19:00 uur. Voor alle paracommerciële instanties en dus ook voor sportverenigingen met een eigen sportkantine!

Het nu ondertekende convenant is een manier die Horeca, Sportraad en Gemeente gezamenlijk hebben gedefinieerd om aan sportverenigingen met een sportkantine een mogelijkheid te bieden om ontheffing te verkrijgen voor de weekeinden en te mogen sluiten om 24:00 uur. En, indien de wedstrijd erg laat eindigen, zelfs één uur na afloop van de laatste wedstrijd.
Dit convenant is een tegemoetkoming van de horeca aan de sportverenigingen met een eigen kantine, en een bevestiging van de sportverenigingen dat ze geen oneerlijke concurrentie met horeca aan gaan (dus paracommercie).
En ja voor alle sportverenigingen met een eigen kantine biedt dit de mogelijkheid om in het weekend zo lang open te blijven als nodig voor de sportactiviteiten.
En daarnaast biedt de APV de mogelijkheid om 3 keer per jaar een ontheffing te vragen om een paracommerciële activiteit te ontplooien.

En dit convenant is uniek in Nederland, we zijn in Meierijstad de eerste.
Een stimulans voor sportverenigingen om dit mede te ondertekenen is de ontheffing van de sluitingstijden in het weekend en feestdagen, zodat ook dan de sportkantine tot middernacht open mag zijn. De gemeente heeft dit in haar regels opgenomen, waarvoor dank!
We zijn heel blij met deze samenwerking en verwachten dat alle sportverenigingen met een eigen kantine dit convenant gaan ondertekenen.
De raadscommissie heeft afgelopen week ingestemd met het voorstel vanuit het College waarin ook de afspraak over het verkrijgen van een ontheffing na ondertekening van het convenant is vastgelegd.

Voor de monitoring van de afspraken in het convenant, wordt een Overleg Paracommercie Sport ingesteld, waarin vertegenwoordigers van de horeca, de sportverenigingen en de gemeente participeren. De twee vertegenwoordigers vanuit de sport worden door de bij de Sportraad aangesloten sportinstanties gemachtigd, in de vorm van een commissie van de Sportraad.
Verzoek: je kunt vanuit je vereniging al personen nomineren voor dit Overleg Paracommercie Sport. Stuur mogelijke namen naar secretaris@meierijstad.nl. In principe zoeken we kandidaten vanuit sportverenigingen met een eigen sportkantine.

Al met al zijn we als Sportraad blij en toch ook wel trots dat we met de Horeca en Gemeente tot deze afspraken zijn gekomen.

Rolf de Jong,
voorzitter Sportraad Meierijstad.

Het convenant is hier te downloaden: Convenant SRM en KHN Meierijstad – definitief 10-09-2019

Sportraad Meierijstad

Lavendellaar 7
5467 BG Veghel

Nieuwsbrief

Wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen?
Klik dan op de button en vul je gegevens in.

Inschrijven

© Sportraad Meierijstad - 2019